א’ – מבוא:

 1. ברוך הבא לאתר HOME-ID.CO.IL (להלן -“האתר“). האתר בבעלותה וניהולה של חברת מימון גלובל בע”מ, ח.פ. 515746261, חברה פרטית אשר התאגדה כדין בישראל (להלן: “החברה” או “מנהל האתר” או “הום איי די“).
 2. האתר, משמש כחנות וירטואלית למכירת אביזרי נוי וריהוט משלים לעיצוב הבית (להלן: “המוצרים“).
 3. השימוש באתר מותר לבני 18 ומעלה, בעלי כתובת מגורים בישראל, המחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי/מקומי או בינלאומי תקף.
 4. רכישת המוצרים באתר והגישה אליו כפופה להוראות תקנון זה , כפי שיפורטו להלן.
 5. תקנון זה מהווה הסכם התקשרות מחייב בינך ובין הום איי די, לכל דבר ועניין.
 6. טרם ביצוע רכישה באתר, הנך נדרש לקרוא בעיון את הוראות תקנון זה. המשך גלישה באתר, עיון במידע המפורסם בו וביצוע רכישה מהווים הסכמתך להוראות התקנון ולתנאי השימוש המפורטים בו ולא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בעניין זה.
 7. הום איי די שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במסירת הודעה מראש. שינוי בתקנון ו/או תנאי השימוש יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם באתר.
 8. תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובכל מקום בו מתייחס התקנון בלשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה.

ב’ – תנאי שימוש באתר ופרטיות:

 1. לצורך הרשמה לאתר עליך להזין שם מלא, דוא”ל וסיסמא אישית אשר ילוו אותך למשך השימוש האתר.
 2. אין להשתמש באתר זה לצרכי מסחר ו/או בכל שימוש אחר למטרה בלתי חוקית.
 3. בעצם מסירת פרטיך האישיים לצורך השימוש באתר, הנך מאשר משלוח דיוור ישיר בעל תוכן פרסומי באמצעות הדואר,דואר אלקטרוני ומכשיר טלפון הנייד  (SMS) (להלן: “הדיוור הישיר“).
 4. הדיוור הישיר ניתן לביטול ע”י המשתמש בכל עת.
 5. הום איי די לא תעשה כל שימוש בפרטיך ללא הסכמתך המפורשת למעט העברת פרטי ההתקשרות שהוזנו על ידך לספקים אשר העברת פרטי ההתקשרות עמך נדרשים לשם השלמת העסקה, כגון חברת שליחויות.
 6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11 לעיל, כתובת הדואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידך במועד ההרשמה לאתר, תשמש את הום איי די לצרכי משלוח הודעות הקשורות ברכישות שבוצעו על ידך.
 7. הום איי די נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיותך ועל סודיות הנתונים.האתר מאובטח ומוגן מפני פריצה באמצעות טכנולוגיה מתקדמת (להלן: “מקרי פגיעה“). העסקאות המבוצעות באתר מוגנות באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג .SSL יחד עם זאת, הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שלא ניתן לשלול מקרי פגיעה במאגרי המידע ובאתר באופן מוחלט ועל כן אתה מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד הום איי די ו/או מי מטעמה עקב מקרי פגיעה כאמור.
 8. הום איי די לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לך או למי מטעמך, ככל שייגרם, אם מידע זה יגיע לגורמים עוינים ו/או שייעשה בו שימוש ללא הרשאה.

ג’ – ביצוע הזמנה באתר:

 1. פעולה באתר הנה כל פעולת רכישת מוצר/ים מהמוצרים המוצעים באתר (להלן: “הרכישה“).
 2. הרכישה באתר מותנית בהרשמה לאתר ובמסירת פרטים אישיים מלאים,נכונים ומדויקים, הכוללים שם מלא, מס ‘טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
 3. מסירת פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית העולה כדי הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 4. מסירת פרטים שגויים ייתכן ותמנע את אספקת המוצר. חזרת מוצר למחסני הום איי די בשל מסירת פרטים שגויים על ידך, תחייב אותך בדמי המשלוח עבור המשלוח שנשלח והוחזר.
 5. הום איי די תציע לרכישה באתר מוצרים בדגמים,סוגים וכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
 6. להום איי די הזכות הבלעדית לשנות, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים לרכישה באתר, לרבות את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה באתר ולרבות את אופן רכישתם.
 7. הום איי די שומרת על זכותה לשנות את מחירי המוצרים המוצעים באתר בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 8. המוצרים המוצעים באתר זה ומחיריהם, בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
 9. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת.
 10. ככל שמוצר שנרכש או הוצע לרכישה באתר, אזל במלאי, להום איי די תהא שמורה הזכות להודיע על ביטול את העסקה או לא לאפשר רכישת המוצר שאזל מהמלאי או להציע מוצר חלופי.
 11. הום איי די עושה כמיטב יכולתה לספק לך את מרבית המידע הנדרש לצורך החלטה לגבי קניית המוצר,עם זאת יובהר כי התמונות המוצגות הנן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את הום איי די.
 12. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר , לדוגמה – לגבי צבע המוצר, נתוני המוצר המפורטים באתר בכתב, הם המחייבים.
 13. ייתכנו הפרשי גוונים בין תמונות המוצרים המפורסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל.
 14. לצורך השלמת הרכישה, תידרש למסור פרטי כרטיס אשראי, מקומי או בינלאומי, בתוקף.
 15. חיוב כרטיס האשראי שיימסר על ידך במעמד הרכישה, יבוצע בהתאם למחיר המוצר כפי שהוא מפורסם באתר במועד הרכישה, בתוספת דמי משלוח במידת הצורך.
 16. במעמד התשלום בעד הרכישה, באפשרותך לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים הרלוונטית למוצר הנרכש ולתנאים המפורטים בטבלה זו.
 17. הום איי די תהא רשאית לגבות את דמי המשלוח במועד חיוב התשלום הראשון מבין התשלומים.
 18. ניתן לבצע רכישה באמצעי תשלום אחר, בכפוף לביצוע הזמנה טלפונית ותיאום התשלום עם מנהל האתר.
 19. ניתן להשלים ביצוע רכישה על ידי מסירת פרטי כרטיס אשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך, בסיום הרכישה המקוונת, עליך לבחור ב”אופן התשלום” – “תשלום בטלפון”. השלמת המכירה תתאפשר רק בכפוף למסירת פרטי תשלום לנציג הום איי די אשר ייצור עמך קשר לצורך העניין.
 20. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי.
 21. עסקת הרכישה תשתכלל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב (להלן: “השלמת העסקה“).
 22. ככל שחברת האשראי תסרב לאשר את העסקה נשוא הרכישה, תימסר לך הודעת הסירוב על ידי הום איי די (להלן: “הודעת הסירוב“) ותינתן לך אפשרות להסדרת התשלום בתוך 7 ימים ממועד מסירת הודעת הסירוב, לאחריהם תיחשב העסקה כמבוטלת.
 23. פרטי המוצר שנרכש, כפי שהם נקלטו במחשבי הום איי די, ישמשו ראיה לסוג וכמות המוצרים שהוזמנו ולא תהא לך או למי מטעמך הזכות לערער על נתונים אלה.

ד’ – אספקה וזמני אספקה של מוצרים:

 1. המוצר הנרכש על ידך יסופק לך לכל היותר בתוך 14 ימי עסקים ממועד השלמת העסקה כהגדרתה בסעיף 37 לתקנון.
 2. זמני אספקה הינם בימי א’ עד ה’ בלבד (לא כולל ימי שישי ,שבת, ערבי חג וימי חג).
 3. הום איי די עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכך, וזאת בכפוף למדיניות חברות השליחויות עימם היא התקשרה.
 4. הזמנה שתתקבל בימים א’-ה’ לאחר השעה 15:00 או בימי שישי/שבת/ וערבי חג, תחשב כהזמנה שהתקבלה ביום העסקים הבא.
 5. אספקה תתאפשר בדרך של “איסוף עצמי” או באמצעות שליח, לפי בחירתך וכן בהתאם לסוג המוצר ומשקלו.
 6. אספקה באמצעות שליח כרוכה בתשלום דמי משלוח ודמי הרכבה במידת הצורך, כפי שיפורטו באתר.
 7. משלוח מוצר באמצעות שליח תתבצע כדלקמן:
 • מוצר שאינו שביר ושמשקלו עד 3 ק”ג, יישלח באמצעות חברת שליחויות עמה התקשרה הום איי די ודמי המשלוח יהיו כמפורט באתר וישולמו לאו איי די במעמד התשלום בגין הרכישה.
 • מוצר שביר ו/או מוצר שמשקלו עולה על 3 ק”ג ו/ו מוצר הדורש הרכבה בבית הלקוח, יישלח ויורכב בבית הלקוח באמצעות שליח של חברת שליחויות עמה התקשרה הום איי די (להלן: “שליח אישי“). יובהר, במקרה של אספקת המוצר באמצעות שליח אישי, ישולמו על ידך דמי המשלוח וכן דמי הרכבת המוצר, ישירות לשליח האישי, הכל בהתאם לסוג המוצר, משקלו, נגישות מקום המסירה ומחירון חברת השליחויות.
 1. אספקת מוצר לקומה הגבוהה מקומה שניה, תחייב בתשלום נוסף אשר ישולם על ידך להום איי די או לחברת השליחויות, לפי העניין.
 2. ככל שאספקת המוצר תדרוש שימוש במנוף, הזמנת שירותי המנוף וההוצאות בגינם ייעשו וישולמו על ידך בלבד.
 3. המוצר יסופק לכתובת שתימסר על ידך בטופס ההזמנה המופיע באתר.
 4. באחריותך לבדוק ולוודא תקינות המוצר ושלמותו במעמד האספקה. במקרה של פגם או ליקוי במוצר שסופק לך, עליך לעדכן את הנהלת הום איי די לא יאוחר מ – 24 שעות מרגע קבלת המוצר.
 5. הום איי די או מי מטעמה, לרבות מובילים, שליחים ומתקינים, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם, ככל שייגרם לרכושך במהלך עבודות הרכבה של המוצר הנרכש.
 6. איסוף עצמי ממחסניה של הום איי די יתאפשר אך ורק בכפוף לתיאום מראש עם משרדי החברה ,ובמקרה כזה לא תהיה מחויב בתשלום דמי משלוח.
 7. “איסוף עצמי” של מוצר יתאפשר בכפוף להזדהותך באמצעות תעודת זהות וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה במועד המסירה
 8. במקרה של “איסוף עצמי”, הום איי די לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר יועבר לחזקתך.
 9. במקרה של “איסוף עצמי”, רשאית הום איי די, לפתוח את אריזת המוצר בפניך על מנת לוודא את תקינות המוצר ושלמותו מבלי שהדבר יגרע מחובתך לבדוק היטב ולוודא את תקינות ושלמות המוצר טרם איסופו ו/או קבלתו על ידך.

ה’ – מדיניות משלוחים

 1. ככל שתבקש כי המוצר יסופק לך באמצעות שליח, לקבות באמצעות שליח אישי, הזמנתך תסופק באמצעות שליח של חברת השליחויות עימה התקשרה הום איי די, בהתאם לסוג המוצר הנרכש ומשקלו ובהתאם לכתובת שנמסרה על ידך במעמד הרכישה.
 2. ככל שתבקש לשנות את הכתובת למשלוח המוצר שנרכש על ידך, יחל מניין ימי העבודה הנספרים לאספקת המוצר מיום אישור בקשת שינוי הכתובת על-ידי הום איי די.
 3. הום איי די תעשה כל שביכולתה לשמור על רמת שירות גבוהה. עם זאת יובהר כי הום איי די אינה אחראית להתנהלות חברת השליחויות עימה היא התקשרה (בניגוד לשליח אישי) ו/או לעיכובים ו/או לשינויים שאינם תלויים בה ושאינם בשליטתה, לרבות איחור או עיכוב אשר הינו תוצאה של כוח עליון ולרבות איחור או עיכוב הנובע ממחדל של חברת השליחויות.
 4. יום ושעת האספקה יתואמו עמך על ידי חברת השליחויות, לפי ההקשר, במידת האפשר.
 5. במקרה של איחור באספקה מסיבה שבשליטתה של הום איי די, תהא רשאי לבטל את הזמנתך ולקבל החזר כספי.
 6. דמי משלוח וכן זמני אספקה לישובים מרוחקים כגון: ישובים הממוקמים בקו הירוק ומעבר לו, ערבה ואילת, ייתכן ויהיו שונים מדמי המשלוח וזמני האספקה הרגילים לפי העניין, והודעה על כך תימסר לך על ידי הום איי די מוקדם ככל הניתן. בנסיבות כאמור, תהיה זכאי לבקש את ביטול העסקה ובלבד שהודעת הביטול ניתנה מיד עם הודעת הום איי די על דמי המשלוח ו/או זמן האספקה האחרים ובכפוף להוראות פרק “ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים” המפורטים בתקנון זה להלן.
 7. מסירת המוצר הינה אישית, קרי לידך בלבד ובכפוף להצגת תעודת מזהה במעמד המסירה. ככל שתבקש כי אדם מטעמך יקבל את המוצר, הנך נדרש להעביר להום איי די את פרטיו המלאים והמוצר שנרכש יימסר לו בכפוף להצגת ייפוי כח חתום על ידך ותעודה מזהה.

ו’ – ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

 1. האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, (להלן לפי ההקשר: “החוק” ו – “התקנות”).
 2. הנך זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
 3. התנאים לביטול העסקה הינם כדלקמן (להלן: “התנאים לביטול“):
 • הודעתך על ביטול העסקה באמצעות שיחה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של הום איי די או באמצעות טופס הפנייה באתר (להלן: “הודעת הביטול“).
 • החזרת המוצר למחסני הום איי די בהתאם לכתובתה כמפורט בתקנון זה.
 • החזרת המוצר באריזתו המקורית בצירוף חשבונית.
 • החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא נפגם ו/או לא נעשה בו שימוש.
 • סכום העסקה אינו נמוך מ – 51 ₪.
 • החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא הורכב בביתך.
 • החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא יוצר במיוחד עבורך על פי מידות או דרישות מיוחדות.

יובהר כי התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים. בהתאם, ככל שלא יתקיים תנאי אחד מתנאים אלה, תישלל זכותך לבטל את העסקה.

 1. כנגד החזרת מוצר בתוך 14 יום ממועד מסירת הודעת ביטול, יינתן שובר זיכוי אשר יהיה בתוקף לשנתיים מיום מסירתו (להלן: “שובר זיכוי“). שובר הזיכוי ישלח אליך לכתובת הדוא”ל שמסרת במועד הרשמתך לאתר.
 2. במקרה של ביטול עסקה, אתה תישא בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או ב- 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים (להלן: “דמי ביטול“), וכן בהוצאות משלוח ובעמלה בגין סליקת כרטיס האשראי.
 3. במקרה בו הודעת ביטול התקבלה לפני שליחת המוצר נשוא העסקה, לא תחויב בעלות המוצר ו/או בדמי המשלוח.
 4. החזר כספי יינתן עפ”י האמור בחוק, בכפוף להתקיימות התנאים לביטול וכמפורט להלן (להלן: “תנאי החזר כספי“):
 • המוצר נשוא העסקה שבוטלה הוחזר למחסניה של הום איי די בתוך 48 שעות מרגע הודעת הביטול ובתנאים המפורטים בסעיף 62 לעיל.
 • החזר כספי יינתן בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצר ובאותו האופן בו נעשה התשלום, והכל בכפוף ללוחות הזמנים של חברות כרטיסי האשראי.
 1. הוצאות משלוח החזרת מוצר יהיו על חשבונך. האמור יחול גם במקרה בו הום איי די תשלח שליח מטעמה לביתך לצורך איסוף המוצר והחזרתו למחסניה.
 2. במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר, לא ייגבו דמי ביטול והחזר כספי יינתן בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר למחסני החברה בתוך 48 שעות ממועד הודעת ביטול.
 3. יובהר כי מצבו של המוצר שהוחזר, שלמותו ותקינותו יוערכו על ידי הום איי די בלבד והנך מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
 4. קבלת החזר כספי בגין החזרת מוצר אשר נרכש במסגרת מבצע ו/או סוף עונה, תתאפשר רק לאחר החזרת המוצר פיזית למחסניה של הום איי די בתוך 48 שעות מהמועד בו סופק לך.
 5. לא יינתן החזר כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית ,כגון מבצעים או מתנות.
 6. במקרה של החזרת מוצר אשר נרכש בהנחה, כחלק ממבצע, ינוכה מסכום ההחזר סך בשיעור של 5%  משווי הפריט או סך של 100  ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים.
 7. מוצר מתצוגה או עודפים אינו ניתן להחזרה והחלפה. בהתאם, באחריותך לבדוק היטב ולוודא את תקינות ושלמות המוצר טרם איסופו ו/או קבלתו על ידך.
 8. באפשרותך לבקש במעמד ביטול העסקה החלפה של המוצר שנרכש או קבלת שובר זיכוי לרכישה חוזרת במקום החזר כספי.
 9. הום איי די תהא רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • נפלה טעות בתיאור המוצר או במחירו.
 • המוצר המוזמן אזל במלאי.
 • במקרה של תקלת תקשורת שאירעה באתר אשר גרמה לשימוש לא תקין של משתמשי האתר.
 • במקרה של כוח עליון אשר ימנע את השלמת המכירה או אספקת המוצר שנרכש. ובכלל זה: אירוע מלחמתי, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר שאינו בשליטתה של הום איי די.
 • הודעת ביטול מצד הום איי די תימסר באמצעות טלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני. הנך נותן בזאת הסכמתך לקבלת הודעת ביטול כאמור באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שנמסר על ידך.

ז’ – קניין רוחני:

 1. האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של “הום איי די” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר.
 2. בנוסף, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שניתן אישור החברה מראש ובכתב.

ח’ – אחריות:

 1. ידוע לך כי המוצרים הנמכרים באתר מיוצרים על ידי ספקים שאינם בבעלותה או בניהולה של הום איי די (להלן: “הספקים“). על כן, הום איי די אינה נושאת באחריות בכל הנוגע לטיב המוצר, לאיכותו, לתכונותיו ו/או לכל מצג שנעשה באתר בנוגע לפרטי המוצרים האמורים.
 2. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים היא של הספקים בהתאם לחובות המוטלות על “עוסק” על פי החוק והתקנות.

ט’ – הדין החל וסמכות שיפוט:

 1. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הבלעדית מוקנית בזאת לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.

י’ – דרכי התקשרות:

 1. לרשותך עומד מוקד שירות הלקוחות של הום איי די.

השרות מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.

ניתן לפנות אל שירות הלקוחות במספר דרכים:

טלפון:  052-8835991 / 03-5254848
דואר אלקטרוני : [email protected]

כתובת החברה: בוגרשוב 39 תל אביב