ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981, (להלן לפי ההקשר: “החוק” ו – “התקנות”).
הנך זכאי לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
התנאים לביטול העסקה הינם כדלקמן (להלן: “התנאים לביטול“):
הודעתך על ביטול העסקה באמצעות שיחה טלפונית למוקד שירות הלקוחות של הום איי די או באמצעות טופס הפנייה באתר (להלן: “הודעת הביטול“).
החזרת המוצר למחסני הום איי די בהתאם לכתובתה כמפורט בתקנון זה.
החזרת המוצר באריזתו המקורית בצירוף חשבונית.
החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא נפגם ו/או לא נעשה בו שימוש.
סכום העסקה אינו נמוך מ – 51 ₪.
החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא הורכב בביתך.
החזרת המוצר מותנית בכך שהמוצר לא יוצר במיוחד עבורך על פי מידות או דרישות מיוחדות.
יובהר כי התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים. בהתאם, ככל שלא יתקיים תנאי אחד מתנאים אלה, תישלל זכותך לבטל את העסקה.

כנגד החזרת מוצר בתוך 14 יום ממועד מסירת הודעת ביטול, יינתן שובר זיכוי אשר יהיה בתוקף לשנתיים מיום מסירתו (להלן: “שובר זיכוי“). שובר הזיכוי ישלח אליך לכתובת הדוא”ל שמסרת במועד הרשמתך לאתר.
במקרה של ביטול עסקה, אתה תישא בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או ב- 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים (להלן: “דמי ביטול“), וכן בהוצאות משלוח ובעמלה בגין סליקת כרטיס האשראי.
במקרה בו הודעת ביטול התקבלה לפני שליחת המוצר נשוא העסקה, לא תחויב בעלות המוצר ו/או בדמי המשלוח.
החזר כספי יינתן עפ”י האמור בחוק, בכפוף להתקיימות התנאים לביטול וכמפורט להלן (להלן: “תנאי החזר כספי“):
המוצר נשוא העסקה שבוטלה הוחזר למחסניה של הום איי די בתוך 48 שעות מרגע הודעת הביטול ובתנאים המפורטים בסעיף 62 לעיל.
החזר כספי יינתן בתוך 7 ימי עסקים מיום החזרת המוצר ובאותו האופן בו נעשה התשלום, והכל בכפוף ללוחות הזמנים של חברות כרטיסי האשראי.
הוצאות משלוח החזרת מוצר יהיו על חשבונך. האמור יחול גם במקרה בו הום איי די תשלח שליח מטעמה לביתך לצורך איסוף המוצר והחזרתו למחסניה.
במקרה של ביטול עסקה בשל פגם במוצר, לא ייגבו דמי ביטול והחזר כספי יינתן בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בכפוף להחזרת המוצר למחסני החברה בתוך 48 שעות ממועד הודעת ביטול.
יובהר כי מצבו של המוצר שהוחזר, שלמותו ותקינותו יוערכו על ידי הום איי די בלבד והנך מוותר בזאת ויתור מלא ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
קבלת החזר כספי בגין החזרת מוצר אשר נרכש במסגרת מבצע ו/או סוף עונה, תתאפשר רק לאחר החזרת המוצר פיזית למחסניה של הום איי די בתוך 48 שעות מהמועד בו סופק לך.
לא יינתן החזר כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית ,כגון מבצעים או מתנות.
במקרה של החזרת מוצר אשר נרכש בהנחה, כחלק ממבצע, ינוכה מסכום ההחזר סך בשיעור של 5% משווי הפריט או סך של 100 ש”ח, לפי הנמוך מבין השניים.
מוצר מתצוגה או עודפים אינו ניתן להחזרה והחלפה. בהתאם, באחריותך לבדוק היטב ולוודא את תקינות ושלמות המוצר טרם איסופו ו/או קבלתו על ידך.
באפשרותך לבקש במעמד ביטול העסקה החלפה של המוצר שנרכש או קבלת שובר זיכוי לרכישה חוזרת במקום החזר כספי.
הום איי די תהא רשאית לבטל את העסקה כולה או חלקה במקרים הבאים:
נפלה טעות בתיאור המוצר או במחירו.
המוצר המוזמן אזל במלאי.
במקרה של תקלת תקשורת שאירעה באתר אשר גרמה לשימוש לא תקין של משתמשי האתר.
במקרה של כוח עליון אשר ימנע את השלמת המכירה או אספקת המוצר שנרכש. ובכלל זה: אירוע מלחמתי, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר שאינו בשליטתה של הום איי די.
הודעת ביטול מצד הום איי די תימסר באמצעות טלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני. הנך נותן בזאת הסכמתך לקבלת הודעת ביטול כאמור באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שנמסר על ידך.

ביצוע ביטול עסקה מתבצע באמצעות יצירת קשר עם פריטי הביטול, דרכי התקשרות:

כתובת מייל: [email protected] / בטלפון: 077-8053030

או שלחו באמצעות הטופס: